Какво е сперматогенезата?

Какво представлява процесът на сперматогенезата?

Сперматогенезата е сложен процес на постоянно производство на сперматозоиди у мъжа. Тя започва, когато всяко едно момче навлезе в пубертета. По време на сперматогенезата първичните сперматозоиди претърпяват специализирано делене, наречено мейоза, при което се разделят на две до получаването на цяло поколение от клетки – сперматоцити. Тези сперматоцити навлизат във фаза на нарастване до увеличаване на размерите си. След това те продължават деленето си и се получават вторични сперматоцити, които също се делят до получаване на младите сперматозоиди. Тази фаза се нарича зреене и е най-съществената фаза от целия процес. Последната фаза е оформянето на сперматозоидите. Тук младите сперматозоиди преминават през още един сложен процес до получаването на клетки на сперматозоидите. Така след приблизително 67 дни се завършва процесът и като резултат се получават зрели сперматозоиди.

shutterstock_128623430

Къде се осъществява сперматогенезата?

Сперматогенезата се осъществява в мъжката полова система, която също протича през своите етапи. Първият етап започва в тестисите, преминава в надсеменника, където зрелите сперматозоиди се съхраняват. Когато настъпи еякулацията, те напускат мястото и процесът започва отначало.

Каква е целта на сперматогенезата?

Сложният процес на сперматогенеза произвежда мъжки гамети (сперма), които имат за цел да оплодят женската яйцеклетка, тя да премине своята трансформация и да достигне до образуването на една зигота.

Как да стимулираме производството на сперматозоиди?

Френската компания „Троа Шен” е създала стимулиращ комплекс, наречен Viril Max, който увеличава сперматогенезата и броя на сперматозоидите. Също така увеличава със 100% броя на ерекциите, 70% от ригидността и с 80% обема на сперматозоидите.